ไม่ว่าจะเป็นเด็กดื้อหรือเป็นเด็กดี สิ่งที่ต้องโดนก็คือ"เย็ด" - JoMvpHD